Sao chiếu mệnh năm 2014 của người sinh năm 1984

Sao giải hạn

Mỗi năm qua đi, các tuổi sẽ chịu ảnh hưởng của một sao chiếu mạng. Dưới đây là bài viết tham khảo sao chiếu mệnh năm 2014 của người sinh năm 1984.

Sao chiếu mạng

- Năm sinh dương lịch: 1984 (năm Giáp Tí )

- Năm cần xem sao chiếu mạng: 2014 (năm Giáp Ngọ)

Ảnh minh họa

Đối với nam sinh năm 1984

Sao chiếu mạng: Thái Bạch

Ngũ hành thuộc kim, chủ tai ách bệnh tật, nam nữ đều xấu, nhất là đối với nữ giới. Tuy nhiên, quý nhân gặp kim tinh lại có điềm tốt, có thể tăng thêm nhân khẩu, gặp cơ hội thăng tiến. Riêng việc hôn nhân, cưới hỏi nên tránh, vì cưới hỏi năm Thái bạch chiếu mệnh thường gặp nạn đổ máu ở bụng.

Đối với nữ sinh năm 1984

Sao chiếu mạng: Thái Âm 

Ngũ hành thuộc thủy, âm, mọi việc như ý, nhất là công danh, cầu tài cầu lộc, đầu tư buôn bán, du lịch, ngoại giao… Nhưng Thái âm cũng chỉ lợi nam giới; nữ giới gặp năm Thái âm chiếu mệnh rất dễ xảy tai ách, nhất là về việc thai sản.

Thiết bị nhà bếp